Bliv medlem af Vindinge Kulturcenter


Er du ikke medlem, så er du velkommen til at melde dig ind nu, hvis du vil opnå medlemsfordele )bl.a. fællesspisning)!
Kontingent opkræves i januar måned, og gælder for hele kalenderåret.
125,- kr. for enkeltpersoner
250,- kr. for en husstand
Du kan melde dig ind ved arrangementerne om tirsdagen eller indbetale beløbet på vores bankkonto: Reg.nr. 2280 – kto. Nr. 6891 278 517.

HUSK!
At oplyse navn, adresse og telefonnummer.

NB! Kontingent indbetaling kan IKKE foretages via MobilPay!!

Det vil lette vores arbejde, hvis du tilmelder betalingen til betalingsservice:
PBS.nr: 0512 4913 -  Debitorgruppe: 00001

Medlemsnr. (fremgår af opkrævningen, eller oplyses af kasserer