Bliv medlem af Vindinge Kulturcenter

Er du ikke medlem, så er det nu du skal meldes ind, for at opnå medlemsfordele!
Kontingent opkræves i januar måned, og gælder for hele kalenderåret.
125,- kr. for enkeltpersoner
250,- kr. for en husstand
Du kan tilmelde dig ved arrangementerne om tirsdagen eller indbetale beløbet på vores bankkonto: Reg.nr. 2280 – kto. Nr. 6891 278 517.

HUSK!
At oplyse navn, adresse og telefonnummer.

NB! Kontingent indbetaling kan IKKE foretages via MobilPay!!

Det vil lette vores arbejde, hvis du tilmelder betalingen til betalingsservice:
PBS.nr: 0512 4913 -  Debitorgruppe: 00001

Medlemsnr. (fremgår af opkrævningen, eller oplyses af kasserer