Medlem af Vindinge KulturcenterBLIV MEDLEM!
Er du ikke medlem, så er det nu du skal meldes ind, for at opnå medlemsfordele!
Du kan bl.a. tilmelde dig fællesspisning, og deltage i nogle af vores fælles aktiviteter.
Kontingent opkræves i januar måned, og gælder for hele kalenderåret.
125,- kr. for enkeltpersoner
250,- kr. for en husstand

Du kan tilmelde dig ved arrangementerne om tirsdagen eller indbetale beløbet på vores bankkonto:
Reg.nr. 2280 – kto. Nr. 6891 278 517.

HUSK!
At oplyse navn, adresse og telefonnummer.

Det vil lette vores arbejde, hvis du tilmelder betalingen til betalingsservice:
PBS.nr: 05124913  -  Debitorgruppe: 00001
Medlemsnr. (fremgår af opkrævningen, eller oplyses af kasserer)

Alle kan blive medlem af Vindinge Kulturcenter.
Medlemskabet følger kalenderåret

Medlemskabet giver gratis adgang til alle arrangementer, ikke-medlemmer betaler 50 kr./pers. i entré, medmindre andet annonceres.