Velkommen til Vindinge Kultur Center
                                 Efterår 2018

17.9.2018
Vindinge Kulturcenter søger ny kasserer

Da vores kasserer igennem mange år har valgt at stoppe til næste generalforsamling i februar, søger vi et interesseret og regnskabskyndigt medlem, der vil overtage opgaven. Udover at have erfaring i regnskab er bestyrelsen naturligvis også interesseret i et medlem, der sammen med den øvrige bestyrelse vil være med til at præge foreningens fremtid. Den nuværende kasserer vil stå til rådighed for en løbende indsættelse i og forståelse for opgaverne frem mod generalforsamlingen.

Henvendelse til formand Anne Hylleberg  26359560 eller kasserer Bente Larsen 24256158


Endnu en succesfuld sæson er afsluttet.

Tirsdagsarrangementerne har trukket fulde huse hver uge, og man har kunnet mærke tilfredsheden og lydhørheden hos deltagerne. Det er vi rigtigt glade for.

Vores gode økonomi gør, at vi i denne efterårssæson kan sætte nok et brag af et program på plakaten, et program med den ene højt kvalificerede foredragsholder/entertainer efter den anden.

Vi skal dog huske, at succes altid skal følges med ydmyghed, og vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal fortsat arbejde for vores gode navn, hele tiden tænke nyt, hele tiden tænke den bedste økonomi og hele tiden tænke på, hvad det er, vores medlemmer ønsker - eller måske ikke ved, at de ønsker. VKC skal være på forkant med udviklingen, og det vil bestyrelsen fortsat arbejde for.

Vi byder velkommen til Sofus Kornebæk, der er tidligere ansat ved Vindinge Skole og som var pianist for Den syngende Konsul. Sofus har lovet at spille til vor fællessang, når han er til stede, og det er vi rigtigt glade for. Det giver lige en ekstra dimension og intensitet i fællessangene.

En ny lov om registrering af personlige oplysninger er trådt i kraft den 25. maj 2018. Loven skal sikre, at virksomheder og foreninger har en fornuftig behandling af data og ikke registrerer unødige persondata.

VKC er en frivillig forening, og vi har kun registreret de almindelige persondata, der er nødvendige for at drive foreningen. Det vil sige oplysninger, medlemmerne selv har oplyst som navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Tidligere medlemmers oplysninger slettes. 

Velkommen til en ny sæson!                                      

Anne Hylleberg
Formand