Vindinge Lokalråd
Vindinge Lokalråd er et forum for foreninger i Vindinge, med det formål at være i dialog med politikere, myndigheder og andre, om forhold der er af interesse for borgerne i Vindinge.

Menu:

Velkommen - forside
Vindinge Vest - Toftebuen
Vindinge Nord
Grusgravning
Nedknusningsanlæg
Lufthavnen
Købmanden
Referater fra møder
Om Vindinge Lokalråd

 

Grusgravning       

6.11.2018
Råstofindvinding Hedehusene-Vindinge-Stærkende. Nymølle Stenindustrier A/S.
Idéer og forslag til miljøkonsekvensvurdering.
Vindinge Lokalråds bemærkninger til miljøkonsekvensvurdering fremsendt til Region Sjælland 6.11.2018


25.9.2018
Igangsættelse af miljøkonsekvensvurdering Råstofindvinding, Hedehusene-Vindinge-Stærkende. Nymølle Stenindustrier A/S.
Debatperiode 25/09 2018 – 06/11 2018

24.5.2018
Referat af borgermøde om råstofindvinding ved Vindinge i Vindingehallen.

17.5.2018

Beslutningsreferat for dialogmøde om grusindvinding syd for Østre Vindingevej, afholdt d. 17. maj 2018.

Sagsnr. 18/00056.
Høringssvar vedrørende ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på Stærkendevej 71 og Tranebjergvej 12, 4000 Roskilde (Lokalrådet 9.4.2018).


Nymølle Stenindustriers gravetilladelse fra 2014, udstedt af Roskilde Kommune juni 2014.

12.4.2018
Høringssvar fra Roskilde Kommune til Regionen ( Roskilde Kommune 12.4.2018).