Vindinge Lokalråd
Vindinge Lokalråd er et forum for foreninger i Vindinge, med det formål at være i dialog med politikere, myndigheder og andre, om forhold der er af interesse for borgerne i Vindinge.

Menu:

Velkommen - forside
Vindinge Vest - Toftebuen
Vindinge Nord
Grusgravning
Nedknusningsanlæg
Lufthavnen
Købmanden
Referater fra møder
Om Vindinge Lokalråd

Forretningsorden
Kommende lokalrådsmøder

 

Nedknusningsanlæg     22.11.2017

- Notat om betonknusningsanlæg
- Betonknusningsanlæg - oversigt og detaljer
- Brev fra Nymølle
- Indsigelse (Lokalrådet)
- Følgeskrivelse til indsigelse (Lokalrådet)