Vindinge Lokalråd
Vindinge Lokalråd er et forum for foreninger i Vindinge, med det formål at være i dialog med politikere, myndigheder og andre, om forhold der er af interesse for borgerne i Vindinge.

Indhold:

Velkommen - forside
Vindinge Vest - Toftebuen
Vindinge Nord
Grusgravning
Nedknusningsanlæg
Lufthavnen
Købmanden
Referater fra møder
Om Vindinge Lokalråd

 

 

Resumé fra møder:


- Referat fra møde 13-9-2018
- Resumé fra dialogmøde 17.05.2018 om grusgravning syd for Østre Vindingevej
- Resumé fra møde 14.05.2018 med Nymølle Stenindustrier om fortsat indvinding af
  grus nord for stærkendevej.