Vindinge Lokalråd
Vindinge Lokalråd er et forum for foreninger i Vindinge, med det formål at være i dialog med politikere, myndigheder og andre, om forhold der er af interesse for borgerne i Vindinge.

Menu:

Velkommen - forside
Vindinge Vest - Toftebuen
Vindinge Nord
Grusgravning
Nedknusningsanlæg
Lufthavnen
Købmanden
Referater fra møder
Om Vindinge Lokalråd

Forretningsorden
Kommende lokalrådsmøder

 

Vindinge nord        22.11.2017

- Helhedsplan for Vindinge Nord - vedtaget
- Lokalplan 665 - vedtaget
- Tillæg til kommuneplan 2016
- Supplerende høring
- Bilag til supplerende høring
- Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge
- Høringssvar - lokalplan 665 (Lokalrådet)
- Høringssvar, supplerende (Lokalrådet 21.11.2017)