Vindinge Lokalråd
Vindinge Lokalråd er et forum for foreninger i Vindinge, med det formål at være i dialog med politikere, myndigheder og andre, om forhold der er af interesse for borgerne i Vindinge.

Menu:

Velkommen - forside
Vindinge Vest - Toftebuen
Vindinge Nord
Grusgravning
Nedknusningsanlæg
Lufthavnen
Købmanden
Referater fra møder
Om Vindinge Lokalråd

Forretningsorden
Kommende lokalrådsmøder
 

 

Toftebuen - Vindinge vest         22.11.2018

- Lokalplan 644 Vindinge Vest
- Kortbilag B - 13.2.2017
- Høringssvar (Lokalrådet 21.11.2016)
- Opsamling af høringssvar - 5.12.2016
- Opsamling af høringssvar - 26.6.2017