Arrangementer sang

Kommende arrangementer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Mandag, den 23. august 2021 kl. 19.00.
Sted: Sognegården, Tingvej 12, Vindinge.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse for 2019 og 2020.
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleant. Der skal vælges 3 medlemmer og 1 suppleant.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

Jf. paragraf 4 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen være Bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil foreningen byde på smørrebrød og øl/vand.

Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af ovennævnte skal tilmelding ske til Karen Nyby senest torsdag d. 19. august på tlf. 28437071.

P.b.v.
Venlig hilsen
Karen Nyby formand