Historie

Vindingekoret – Forside . Nyt medlem . Dirigent . Bestyrelse . Historie

Vindingekorets historie
Vindingekoret er et barn af Vindinge Kulturcenter, som startede beskedent i efteråret 1990. Halvårlige møder mellem Kulturcentrets ledelse og repræsentanter for de deltagende interessegrupper var med til at udvikle centret. På et af disse møder i efteråret 1993 foreslog en sangglad repræsentant for Vindinge Lokalhistoriske Forening, at der blev oprettet et lokalt kor. Repræsentanten for menighedsrådet var med på ideen og mente at kunne finde en korleder.

Korlederne
Det viste sig at være kirkens unge organistvikar, Lene Rasmussen, og den 1. februar 1994 mødte 28 interesserede op til den første koraften. Nogle faldt straks fra, da de opdagede, at der skulle synges flerstemmigt, men resten gik frisk til sagen og afholdt allerede efter 4 korprøver korets første forårskoncert i kirken med fællessange, orgelmusik og et 3-stemmigt korrepertoire. Det bestod bl.a. af ”Natten er så stille”, som har været på repertoiret sider, og et nummer, vi sang for første og sidste gang, ”Farvel du kolde vinter”, hvor basserne havde et ”Ku-ku” indslag, som til publikums fryd ramte ved siden af hver gang.

Lene fik pludselig mulighed for at videreuddanne sig i Schweitz (hun er i dag organist ved Helsingør domkirke), men det lykkedes ad sære omveje at finde frem til Kirsten Søgård. Hun var også under uddannelse, men indtil hun i 2001 fik ansættelse på Næstved gymnasium var Kirsten en omsorgsfuld korleder. I efteråret 1998 måtte hun holde en længere pause efter et cykekstyrt, med sørgede for fine vikarer, først og fremmest Signe Gylling som mødte os første gang på en korweekend i Kalundborg og vikarierede forårssæsonen med. Hun foreslog, at vi organiserede os som en forening, og vi afholdt en stiftende generalforsamling på skolen den 18. januar 1999. Da vi blev klar over, at vi som selvstændig forening skulle betale for øvelokalet på skolen, opløste vi straks foreningen, men fortsatte som en velorganiseret interessegruppe med vedtægter, bestyrelse og generalforsamlinger.

I foråret 2001 bevilgede Kirsten sig selv barselsorlov fra koret, men havde igen fundet en god vikar, Henrik Rose Larsen, og aftalt forårskoncertrepertoiret med ham. Da hun forlod os kort efter havde hun sikret sig, at Henrik blev vores 3. og hidtil eneste mandlige korleder. Han blev senere en værdsat kirkesanger i sognet.
Da Henrik blev færdig med sin musikuddannelse og også fik job på Næstved gymnasium, stod vi igen uden korleder. Men vi fandt frem til Lisbeth Isager, der ikke var under uddannelse, men en erfaren korleder. Hun måtte dog ret hurtigt opgive os af helbredsmæssige årsager, men er siden flere gange trådt til som vikar.

Vi stod igen uden leder. Men ad omveje fandt vi Gulli Odsbøl, som opbyggede sin egen musikskole, men ikke på det tidspunkt havde en blandet kor som vores. Hun ledede koret fra efteråret 2003 til og med vinteren 2010-2011 og er den dirigent, som klangligt har betydet mest for koret. Hun var således vores leder, da vi den 30.4.2004 kunne fejre vores 10-års jubilæum med en festlig forårskoncert i kulturcentret med Tolstrupkoret og Lejrekoret som gæster og alle vores ”gamle” korledere: Lene, som fortalte om korets start, og Kirsten, Henrik og Lisbeth som gæstedirigenter.
Da Gulli havde afsluttet sin omfattende organistuddannelse og fik faste stillinger på Fyn og i Jylland, måtte vi skilles. Med vores nye dirigent, ungarnskfødte Panna Brinkmann, ser vi fortrøstningsfyldt fremtiden i møde.

Korvennerne   
Vi har gennem årene arbejdet sammen med utallige kor og andre musikalske venner: Sangkompagniet, Lejrekoret, Tolstrupkoret, Bramsnæs Rytmiske Kor (en del af os var med de tre sidstnævnte på en spændende tur til Letland), Skibbykoret, Svogerslev Harmoniorkester, kammerkoret Cantemus, Københavns Politi Sangkor, et grønlandsk fangekor, Musisk Skole i Roskilde, Visens Venner og flere andre og senest Hornekoret og Fionia på Fyn. Vi har sunget ved ”Syng dansk”-arrangementer, Sankt Hans-bål, sammen med 400 andre i Domkirken, på plejehjem og i mange kirker.

Traditionerne
Selv om vi kun er fire, som har været med hele vejen lige fra starten i 1994, har vi udviklet gode traditioner, som har betydet meget for korets trivsel og sammenhold: Julefrokosten efter julekoncerten, spisningen efter den årlige generalforsamling, korweekender ude eller ”hjemme” på skolen eller i ”Huset”. – Med kun 17 år på bagen er vi stadig et ”ungt” kor.                                            

25.08.2011                                             Helge Land Hansen

2011 – 2013:
Med Pannas opstart i koret skete der igen en kæmpe udvikling i koret. Vi satsede vi på at lære en argentinsk messe ”Missa Creola”, som blev opført ved en forårskoncert i Vindinge KulturCenter. En spændende oplevelse, hvor også Roskilde Musikskole deltog.
Panna Friis-Grigoncza er også dirigent i Nørre Jernløse koret, og det har medført et konstruktivt samarbejde mellem de to kor. Vi har indøvet de samme numre, og derefter finpudset dem ved fællesmøder, for senere at give koncerter sammen i henholdsvis Vindinge og Nr. Jernløse kirker.
Desuden har vi ved flere lejligheder opført ”Spillemandsmessen” – en finurlig messe med deltagelse af et spillemandsorkester.

2014:
I marts måned fløj ca. 30 korsangere (Nørre Jernløse koret og Vindinge koret) afsted til Budapest – byen hvor Panna kommer fra. Med os havde vi også organist Jacob Friis (Pannas mand).
Vi havde store forventninger til turen, og de blev alle indfriet.
Vi gav et par koncerter – først på en skole, hvor samtlige elever sad musestille og lyttede, og bagefter gav et rungende bifald.
Senere sang vi i en lokal kirke, hvor vi blev modtaget med andægtig ro. Efter koncerten mødtes vi med kirkegængerne til en overdådigt buffet.
Vi var i teater og nyde ungarsk folklore sang og dans.
Vi sluttede af med en aftensejlads på Donau, inden det gik hjem til Danmark igen – en fantastisk dejlig oplevelse.
Ved julekoncerten i Vindinge Kirke deltog Kirsten Siggaard ved et enkelt nummer sammen med koret.

2017:
14. februar holdt vi ”Valentin koncert”, hvor vi sang alle de bedste kærligheds sange, også i fællesskab med gæsterne i Vindinge KulturCenter.
Koret havde desuden to spændende oplevelser i løbet af året.
Først var vi på de skrå brædder i Tivoli til KORFESTIVAL. Koncerten foregik på Pantomineteatret, og det er en særlig oplevelse, at stå og synge foran en flok turister, som ikke helt forstår, hvad det går ud på.
Anden oplevelse blev den 1. søndag i advent, hvor vi deltog i det store fælles kor i koncertsalen i København. ”Julen synges ind” med kæmpe kor (ca. 275 personer) med deltagere fra hele landet. Koncerten transmitteres på TV, og der er fælles sang med alle i salen og, ikke mindst, alle hjemme i stuerne.
Vores sidste koncert med Panna var den traditionelle julekoncerten i Vindinge Kirke 2. søndag i advent. Panna måtte desværre stoppe, fordi hun skulle flytte til Lolland.

2018:
Vi var nu spændte på, om vi kunne få en ny korleder!
Heldigvis var der flere, der søgte. Vi udvalgte 2 herrer, som hver fik en øve aften med koret.
Efter demokratisk afstemning, faldt valget på Alex Bach Andersen, som nu er korleder fra januar 2018.
Allerede i februar har vi vores første optræden med Alex som dirigent. Vi skal synge til en aften kyndelmisse gudstjeneste i Vindinge Kirke.
Senere på året gav vi koncert i samarbejde med Kor de Light fra Holbæk – også denne gang i Vindinge Kirke.
For at tjene lidt penge til bl.a. workshops og ture besluttede vi at deltage som hold ved madlavning til Vindinge KulturCenter, hvilket vi gjorde 1. gang i marts.
Endnu engang var vi til Korfestival i Tivoli. Denne gang var kordeltagerne så få, at vi blev rykket over til den lille scene ved søen.
Vi sluttede, som vanligt året af med en julekoncert i Vindinge Kirke.

 2019:
I februar sang koret i Vindinge KulturCenter (efter deres generalforsamling). Vi havde besøg af Frederikssund Mandskor, som også ledes af Alex Bach Andersen.
De sang nogle af numrene fra deres repertoire, ligesom vores kor gjorde, og så havde vi nogle fælles numre.
Udover at synge tjener vi lidt penge ved at klare maden til ca. 100 mennesker i Vindinge KulturCenter. I år har vi haft to sådanne aftener.
Også i år deltog vi i Korfestival i Tivoli. Desværre var det en kold og regnfuld dag, så vi havde ikke mange tilskuere, men vi havde en hyggelig efterfølgende middag på Restaurant Påfuglen.
Vi havde igen i år tilmeldt koret til ”Julen synges ind” i koncertsalen i København, men koncerten er blevet så populær, så der ikke var plads til os.
Vi vender forhåbentlig stærkt tilbage i 2020.
Årets julekoncert i Vindinge Kirke skulle traditionen tro afholdes 2. søndag i advent, men da Alex Bach Andersen ikke har mulighed for at arrangere koncert om søndagen, blev den afholdt onsdag den 11/12. Heldigvis havde vindingerne fundet vej alligevel, så det blev en hyggelig aften i kerternes skær.

2021:
Vi har taget afsked med korets dirigent Alex Bach Andersen.
Alex er en meget dygtig dirigent, som vi satte stor pris på, men Alex har valgt andre veje.
I september kunne vi byde Peter Salwin velkommen, som korleder. Han er konservatorieuddannet i: sang, klaver og som dirigent.
Peter kom fra Amager, og kunne pga andet job kun være hos os i 2 lektioner,  i stedet for de 3, vi har været vant til.
Mens Peter var vores korleder havde vi kun julekoncerten i Vindinge kirke.
Peter ville gerne fortsætte hos os, men et år med kun 2 lektioner, og ingen mulighed for at få mere, måtte vi igen ud at finde en ny korleder.
I oktober 2021 havde vi en workshop med Camilla Tiedt Frith.
En super fin dag.
Dagen blev sponsoreret med støtte fra K-72 og penge, som koret tjener ved at klare madlavning i kulturcentret en gang årligt.

2022:
Fra september starter vi op med Birgitte Bøge Pedersen som korleder.
Birgitte er tidligere fast organist i Kvanløse, nu vikarierer hun.
Korleder i Tølløse, og nu også i Vindinge.
Vi er glade meget glade for samarbejdet, da Birgitte er som et nyt friskt pust.
Vi afholder en workshop, hvor vi bruger en hel lørdag til at lære nyt og gammelt stof.
Nogle af kormedlemmerne deltog i en workshop med Michael Bojesen sammen med 3 andre kor.
En sand fornøjelse at mærke den professionalisme Michael lagde for dagen.
Året sluttede, som vanligt, med koncert i Vindinge Kirke.
Denne gang med “De 7 læsninger”. Et spændende projekt, hvor deltagere fra menigheden læste op, og koret sang ind imellem.

2023:
Birgitte sagde farvel til os inden opstart efter sommerferien i 2023. Igen måtte vi finde en ny korleder, og heldigvis har Annelies Van da Meer, korleder fra Holbæk, sagt ja til at starte hos os. Annelies er organist, korleder og musiklærer. Hun startede hos os i september 2023, og ledte os godt igennem efteråret.
Julekoncerten i Vindinge kirke 2. søndag i december gik rigtig fint.

2024:
Den 22. januar 2024 starter vi igen, nu med forårsrepertoire.

Inga

,