Velkommen til Vindingekorets hjemmeside

Vindingekoret – Forside . Nyt medlem . Dirigent . Bestyrelse . Historie

Vi er et blandet kor, som synger alt mellem himmel og jord:
Danske sange, klassisk, rytmisk og folkemusik.
Korets medlemmer har stor indflydelse på repertoiret!
Nye korsangere skal være så velkomne – fra den lyseste sopran til den dybeste bas.
Vi har samarbejde med andre kor, hvilket giver os mulighed for at komme lidt rundt i Danmark, men også til udlandet, hvor vi kan være sammen med en masse andre sangglade mennesker.
Vi mødes hver mandag i musiklokalet på Vindinge Skole kl. 19.00 – 21.30
 – i perioden primo januar – ultimo april, og igen primo september – medio december. – Kom og vær med!