Velkommen til Vindingekorets hjemmeside

Vi byder velkommen til en ny sæson 2021 i Vindingekoret.

Efterår 2021

Efter en lang nedlukning pga. corona, er Vindinge koret nu i gang igen.

Den 7.12.2020 blev sidste koraften. Vi prøvede en enkelt gang med online undervisning, men det var ikke optimalt. I september 2021 kunne vi endelig komme i gang.

Vi har sagt farvel til korleder Alex Bach Andersen.

Og goddag til Peter Salwin, der nu leder vores kor.

Peter er konservatorieuddannet i: sang, klaver og som dirigent.
Nye kormedlemmer er startet, og i sæsonstarten er vi nu 22 medlemmer I oktober skal vi holde en workshop, hvor Camilla Tiedt Frith vil undervise i bl.a. stemmelære og klang.

2. søndag i advent holder vi vores traditionelle julekoncert i Vindinge kirke.


Vi er et blandet kor, som synger alt mellem himmel og jord:
Danske sange, klassisk, rytmisk og folkemusik.
Korets medlemmer har stor indflydelse på repertoiret!

Nye korsangere skal være så velkomne – fra den lyseste sopran til den dybeste bas.
Vores korleder/dirigent er Alex Bach Andersen.

Vi kan have samarbejde med andre kor, hvilket giver os mulighed for at komme lidt rundt i Danmark, men også til udlandet, hvor vi kan være sammen med en masse andre sangglade mennesker.

Vi mødes hver mandag i musiklokalet på Vindinge Skole kl. 19.00 – 21.30
 – i perioden primo januar – ultimo april, og igen primo september – medio december.

Kom og vær med!