Arrangementer, foredrag, underholdning Forår 2023

Tirsdag d. 10 januar 2023 18.30 Kreative Tanter serverer koteletter i sennepssovs 19.30 Sang og musik med Tove Hyldgaard

Ændring i Kulturcentrets arrangement tirsdag d.10.1

Tove Hyldgaard har fået et halsonde og har meldt afbud. I stedet kommer Henrik Krogsgaard og fører os igennem en syng-sammen aften.

Vel mødt

Forrige år havde vi fornøjelsen at have besøg af Toves mand, Tonny Landy.  Denne aften var Tove også med, og hun ville også gerne komme og give os en sangaften. Så i aften kan vi glæde os til hendes sang, hvor hun medbringer pianisten Henrik Krogsgaard. Tove Hyldgaard (80 år) sang som barn bl.a. i Radioens Pigekor. Er uddannet hos Kgl. Kammersanger Else Schøtt på Musikkonservatoriet i København og på Det Kgl. Teaters Operaskole. Debuterede i 1965 på Det Kgl. Teater, hvor hun i mere end 25 år sang en lang række hovedpartier i det lyriske sopranfag.Vi vil helt sikkert høre om hendes liv på og uden for scenen. Der venter os en aften, der giver os et billede af ”pigen med musik i”. 

Tirsdag d. 17. januar 2023
18:30 Hedelands sportsrideklub serverer kylling i karrysovs med ris og grønt
19:30 Torben Vigh – mine 30 år som livvagt

Livvagt Torben Vigh fortæller åbent og ærligt om at passe på de kongelige, politikere og andre VIP’er gennem 30 år. Naturligvis med respekt for VIP’ernes privatliv. Han har både passet på dronning Margrethe, Kronprinsparret, Muhammed-kritikere, politikere fra ind- og udland og mange flere. Han vil give os et indblik i hvordan man tidligere lavede personbeskyttelse og hvordan man gør i dag. Han kommer også ind på sine mange rejser rundt i hele verden, og hvordan man hele tiden skal være klar til det værst tænkelige scenarie – uanset hvor man er.

Torben var ansat i politiet fra 1979 til 2017, fra 1984-1989 medlem af PET’s Aktionsstyrke og fra 1987-2017 livvagt i PET’s Livvagtsstyrke.

Tirsdag d. 24. Januar 2023
18.30:   Vindingekoret serverer partskinke med stuvede grøntsager
19:30:   Karl Peter Andersen fortæller om sit liv om butler

Ja, der findes personligheder i Danmark, der i nutid hyrer deres egen butler. Karl Peter Andersen har bl.a. været hushovmester på Gavnø Slot, privatchauffør hos kammerherre Fritz Schur, hushovmester for Kammerdame Irene enkelensgreve Wedell til Frijsenborg og Wedellsborg, butler hos den internationalt kendte forretningsmand Rene’ Sindlev.    

Kom og hør om hans eget liv og uddannelse, og glæd jer til at høre hans spændende og levende fortælling om hans liv som butler, der underbygges med mange billeder.

Tirsdag d. 31 Januar 2023
18.30: Roskilde delingsførerforening serverer Koteletter i fad 19:30 Foredrag med Uwe Lindholdt – Grønland fra koloni til selvstyre

Uwe Lindholdt, der er uddannet cand.scient. i biologi og kemi har gennem mange år været ansat i gymnasieskolen. Derudover har han været formand for Danmarks Naturfredningsforening og har etableret Grønlands første natur- og miljøforening.

Hvordan er det inuitiske samfund i Grønland blevet ændret ved mødet med europæerne i form af hvalfangere og den danske kolonisation? Hvorfor har det været så svært at gøre Grønland til en ligestillet del af det danske rige. I dag er grønlandsk det officielle sprog, men skal dansk også fremover være det første fremmedsprog?

Alt det tager Uwe fat på i sit foredrag, hvor han også kommer omkring spørgsmål som: Hvordan går det med de gamle erhverv som fangst og fiskeri de nye med udvinding af vandkraft, olie, kul og mineraler, landbrug i Sydgrønland og udvikling af turisme og mange flere emner?

I dag har Grønland selvstyre med en stor grad af selvforvaltning, men stadig med et stort tilskud fra Danmark. Hvilke ønsker og muligheder har Grønland for at blive selvstændig engang i den nærmeste fremtid? Md sit store kendskab gennem mange år til det grønlandske samfund, bliver det spændende at høre, hvordan han forventer den fortsatte udvikling vil ske og hvordan forholdet vil udvikle sig til Danmark.

Tirsdag d. 7. Februar 2024
18.30: Hedeland Sportsrideklub serverer nakkesteg med det hele 19:30 Menighedsrådet præsenterer “Hvor står Ukraine efter næsten 1 års krig v/ Jens Worning”

Vi nærmer os en tragisk dato i Europa – den værste årsdag for krigen i Ukraine, den største krig i Europa siden 2. verdenskrig. Krigen har ændret meget for de fleste og alt for millioner af mennesker i Ukraine. Jens Worning vil gøre status – hvor står Ukraine efter næsten 1 års krig? Hvordan stiller det Danmark, hvor sikkerheds – såvel som energipolitik er blevet et dybt alvorligt emne? Og hvad er scenarierne for Europa og for verden? For Jens Worning er det et før og et efter den russiske invasion den 24. februar 2022. Tiden før kommer aldrig tilbage. Det handler om en ny verdensorden, der er ved at blive født. For verdensordner fødes i og af krig, siger Jens Worning. Han tager os med til Napoleonskrigene for et par århundreder siden og fører den globale pensel op til i dag og det, der venter – i de store linjer og for vores egen dagligdag.

Jens Worning er udenrigskommentator for Kristeligt Dagblad og tidligere generalkonsul i Skt. Petersborg. Denne aften er foredraget GRATIS for alle.

Tirsdag d. 14. Februar 2023
18.30:  Kreative tanter serverer eksotisk kyllingeret
19.30: Generalforsamling

Kl. 18,15 Bemærk at før spisning vil Emilie Sørensen fra Roskilde kommune fortælle om et projekt i Roskilde Kommune.

Elderlearn er et univers, hvor man mødes en-til-en. Det er ret simpelt: én stue og to personer. Mere skal der ikke til, når man senior og man som international tilflytter mødes for at tale dansk sammen. Som senior får man en del af verden på besøg i sin stue. Mens kaffen brygger og skuldrene sænker sig, deles livshistorier og verdenssituationen vendes. Måske snakker man om traditioner, diskuterer spændende samfundsemner, deler drømme eller øver højtlæsning fra lokalavisen. Det kan også være, at man går en tur eller spiller et spil. Man gør lige præcis det, man har lyst til og mødes altid i det danske sprog.

Hermed indkaldelse til generalforsamling Forslag, som ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. januar 2023. Dagsorden med eventuelle forslag offentliggøres på hjemmesiden og på opslagstavlen i vindfanget på Vindinge Skolesenest den 6. februar 2023.

Forslag til Dagsorden pkt. 6:

Bestyrelsen foreslår fra 2024 en kontingentforhøjelse til 175,- kr. for enkeltmedlemmer og 350,- kr. pr. husstand.

Gør din indflydelse gældende – kom og vær med. Kom også for at høre, hvordan det er gået i 2022 og nogle tanker for 2023.

20:15 I/S Hedeland ved direktør Tina Vesth I/S Hedeland

Det er ved at være mange år siden vi sidst har haft et indlæg om vores nærmeste nabo – Hedeland.

Derfor har vi bedt direktør Tina Vesth om at komme og fortælle lidt om historien, udviklingen og ikke mindst om fremtiden, herunder hvilke tanker der er om kommende projekter og evt. gennemførelse af camps.   

Vindinge KulturCenter

 • Som det fremgår af vores program for foråret 2023, har vi indkaldt til
 • Ordinær Generalforsamling
 • Som afholdes på Vindinge Skole 14. februar 2023 kl. 19.30
 • Hermed DAGSORDEN:
 • 1.         Valg af dirigent. 
 • 2.         Bestyrelsens beretning for det forløbne kalenderår.
 • 3.         Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 • 4.         Behandling af Rettidigt indkomne forslag
 • (skal være bestyrelsen i hænde senest 30. januar 2023)
 • a) Forslag fra bestyrelsen:
 •      Ændring af Vedtægter § 9 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 •      -Indkaldelsen sker ved husstandsomdelt bekendtgørelse (VKC program samt på hjemmesiden.
 •      -Forslagene offentliggøres på hjemmesiden senest ugedagen før.
 •      ”opslag i Vindinge Skoles vindfang” udelades begge steder.
 • 5.         Fremlæggelse af budget for indeværende kalenderår til godkendelse
 • 6.         Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 •             Forslag fra bestyrelsen:
 •              Kontingentforhøjelse fra 2024 til
 •              175,- kr. for enkeltmedlemmer og 350,- kr. pr. husstand
 • 7.         Valg til bestyrelse og revisorer i ulige år
 • Valg af Kasserer for 2 å På valg er Erik Larsen – modtager genvalg
 • Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år På valg er Jørgen Herholdt – modtager genvalg
 • Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år På valg er Marianne Hansen – modtager genvalg
 • Valg af Suppleant til bestyrelsen for 2 år På valg er Jens Pedersen – modtager genvalg
 •  Valg af Revisor for 2 år På valg er Jørgen Smith Hansen – modtager genvalg
 • Valg af Revisorsuppleant for 1 år På valg er Bente Larsen – modtager ikke genvalg
 • 8.         Eventuelt.

Tirsdag d. 28. Februar 2023 18.30 Roskilde delingsførerforening serverer kyllingebryst i ost og karrysovs 19.30 Bliv klogere på de danske højtider ved Henning Frandsen

Få historien om verdslige og religiøse fester og festdage. Amerikaneren Anna Jarvis viede sit liv til Mors Dag, som hun i begyndelsen af 1900-tallet tog initiativ til, og som efter få år blev en national helligdag, der snart bredte sig til Europa – Danmark takket være ”Mors dreng”. Den historie – og den om Fars Dag – har fået plads i foredraget. Kom og hør om, hvorfor der kom nikål, skidenæg og grød på påskebordet. Og om æggets helt særlige rolle i påsken.

Og om fastelavn. Om heksen, som først sent fik plads på sankthansbålet. Om julen, hvor øldrikning og dans om juletræet stort set er de eneste originale danske juleskikke. Og om skuddagen, 8. marts, 1. maj, 5. september, Valentinsdag, Halloween og Lucia.

Centralt i foredraget er også, at mennesket både er et religiøst og et legende væsen, altså homo religiosus og homo ludens.

Foredraget er i øvrigt et mix af historiske facts, anekdoter, billeder og tegninger vist på powerpoint.

Tirsdag d. 7. marts 2023 18.30 VIF Støtteforening serverer frikadeller med stuvet hvidkål 19.30 Matadorhistorier ved Per Kuskner

I et spændende og underholdende foredrag vil Per beskrive tilblivelsen af serien og universet i Korsbæk med dets mange personligheder. Få svar på nogle af de spørgsmål, som ellers er svært tilgængelige. Hvem skulle egentlig oprindeligt have spillet rollerne?

Hvordan så skuespillerne selv på deres pågældende karakter? Havde deres medvirken i serien en effekt på deres senere karriere, og hvordan forløb en dag på settet?

Det er blot nogle af de spændende emner, som vi også får svar på. De mange sjove anekdoter og informationer bliver belyst med en masse billeder, der stammer fra dengang Matador blev til.

Tirsdag d. 14. Marts 2023
18.30: 8.b serverer gryderet med ris og salat
19.30:
Lokalhistorisk forening beretter

Det er altid spændende at kende sin egen by.

Derfor har VKC denne aften bedt Vindinge Lokalhistoriske Forening om at komme og fortælle om foreningens opståen, hvem som var initiativtagere, første bestyrelse og om foreningens udvikling og arbejde.

Vindinge Lokalhistoriske Forening v/ Svend Erik Thielke vil fortælle os om den by, vi bor i. Helt tilbage fra jernalderen og måske før har der boet mennesker på dette sted, som senere udvikledesig til en landsby med veldrevne gårde, servicefunktioner og handel og blev til det gode sted, som vi nu er fælles om at betragte som vores.

Aftenen bliver krydret med historier, anekdoter og billeder, der viser byens udvikling.

Tirsdag d. 21. Marts 2023
18:30 Finere mænd serverer hamburgerryg med flødekartofler 19:30 Rubberband spiller The Beatles melodier

RubberBand startede i 1978! Dengang blev det nærmest opfattet som blasfemisk at kopiere The Beatles eller deres musik. 

Men de fortsatte ufortrødent! Reaktionen var fantastisk – de såkaldte kritikere blev pludselig entusiastiske.

Dette blev deres første skridt i deres karriere som professionelt band.

Nostalgi vil mange nok sige – ja, så mød op og nyd de mange gode melodier, som netop mange af os har sunget med på i mange år. 

Tirsdag 18. April 2023
Under Vindinge-dagene

UNDER VINDINGEDAGENE 14. – 29. april kommer Hr. Weyse til byen! – nærmere bestemt tirsdag den 18. april kl. 19.00

Hvem har ikke nydt, når ”Badehotellet”  løb over skærmen på TV. Når Hr. Weyse, med sit ukuelige humør, underholdt damerne med klaverspil og skønne sange fra dengang. Nu kan du opleve ham i Vindingehallen(den lille hal)

Jens Jacob Tychsen tager dig med på en forrygende tur bag kameraet og fortæller historien bag den folkekære TV2-serie Badehotellet, der har taget hele Danmark med storm. I dette helt nye og eksklusive, musikalske foredrag kan du se masser af fotos, film og sjove fraklip, som med garanti bringer latteren frem!
Du får naturligvis også et genhør med flere af de skønne gamle sange fra serien, som Jens Jacob Tychsen på magisk vis vil fremføre – og desuden fortælle historien om, hvordan de er blevet vakt til live.

Klik her: køb billet til Hr. Weyse